Dobrodošli na stranice Udruženja za podsticanje uravnoteženog razvoja i kvaliteta života - "FONDEKO"

 

 

PROJEKTI

"MI IDEMO DALJE"

Projekat finansiran od strane Evropske unije i Fonda otvoreno drustvo Bosne i Hercegovine.
Trajanje projekta: 15. Septembar 2005. do 15. Novembar 2006.

 

Sažeti opis ciljeva projekta:

Osnovni cilj projekta je unapredjenje obrazovanja o okolišu i održivom razvoju i jačanje svijesti o okolišu u Sarajevskom, Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu, te Zvorničkoj regiji.

Cilj projekta se planira postići:

 • Uključivanjem sadržaja o okolišu i održivom razvoju u nastavne i vannastavne procese i aktivnosti, te nastavne predmete
 • Uvođenjem savremenih metoda, postupaka i tehnologija u odgojno - obrazovne procese
 • Uvodenjem nastavnih metoda koje obezbjeduju permanentnost, interdisciplinarnost, sistematičnost, jedinstvo teorije i prakse, interaktivnost i odgovornost za zaštitu okoliša i održivi razvoj
 • Inoviranjem i osavremenjivanjem nastavnih planova i programa vezanim za obrazovanje o okolišu i održivom razvoju
 • Edukacija odgajatelja i nastavnika
 • Izradom i distribucijom edukativnog materijala
 • Medijskom promocijom projekta, odnosno potrebe unapredenja obrazovanja o okolišu i održivom razvoju

  Realizirane aktivnosti:
 • Provođenje ankete u cilju utvrđivanja stanja odgoja i obrazovanja o okolišu i održivom razvoju, odnosno ekološke svijesti učenika u osnovnim i srednjim školama, na početku projekta
 • Izrada bojanke sa motivima iz prirode ”OBOJIMO PRIRODU” za djecu u vrtićima (uzrasta 4-6 godina) i učenike I - III razreda osnovne škole – 8.000 primjeraka
 • Izrada “Malog eko – priručnika”za odgajatelje u vrtićima i nastavnike razredne nastave – 800 primjeraka• Izrada priručnika “OBRAZOVANJE O OKOLIŠU I ODRŽIVOM RAZVOJU“ za nastavnike u osnovnim školama (V-VIII razred) i profesore u srednjim školama.
  Priručnik je recenziran, lektorisan i štampan u 2.000 primjeraka
 • Izrada ekološke brošure ” OKOLIŠ” sa sadržajima o okolišu i održivom razvoju za učenike IV-VIII razreda osmogodišnjih škola i učenike srednjih škola . Na izradi brošure angažovani su eksperti iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja . Brošura je lektorisana, recenzirana i štampana u 55.000 primjeraka.
 • Izrada edukativno - propagandnih letaka u cilju jačanja svijesti mladih o okolišu i održivom razvoju – šest različitih letaka, ukupno 60.000 primjeraka
 • Organizovanje radionica za odgajatelje u vrtićima i nastavnike razredne nastave u svrhu njihove edukacije (treninga) s ciljem unapređenja odogoja obrazovanja mladih o okolišu i održivom razvoju, te jačanju ekološke svijesti održane su četiri radionice. Na radionicama je distribuiran “Mali eko – priručnik”. Voditelji radionica su bili eksperti za okoliš i održivi razvoj
 • Organizovanje igraonica za djecu u vrtićima (uzrasta 4-6 godina) i učenike I-IV razreda u osnovnim školama u svrhu jačanja svijesti o okolišu održano je osam radionica. Djeci su podijeljene bojanke ”OBOJIMO PRIRODU” i bojice, djeca su slikala (bojila) motive iz prirode i okoliša Preostala količina bojanki i bojica je podijeljena po vrtićima i školama u četiri regije u kojima je projekt realizovan s ciljem jačanja svijesti o okolišu što većeg broja najmlađih uzrasta.
 • Organizovanje radionica za nastavnike u osnovnim školama (IV - VIII razred) i srednjim školama ( I - IV razred ) u svrhu njihove edukacije (treninga) s ciljem unapređenja obrazovanja o okolišu i održivom razvoju, te jačanju ekološke svijesti održane su četiri radionice. Voditelji radionica su bili eksperti za okoliš i održivi razvoj.

  Na radionicama su distribuirani: priručnik “ OBRAZOVANJE O OKOLIšU I ODRŽIVOM RAZVOJU “, brošura “ OKOLIŠ“ i edukativni letci s ciljem unapređenja odgoja i obrazovanja učenika o okolišu i održivom razvoju i jačanja svijesti o okolišu.
 • Organizovanje radionica za učenike V-VIII razreda osmogodišnjih škola u svrhu jačanju svijesti o okolišu - održane su četiri radionice. Učesnicima radionica je distribuiran edukativni materijal (brošura “ OKOLIŠ“ i letci )
 • Organizovanje radionica za učenike srednjih škola u svrhu edukacije mladih o okolišu i održivom razvoju i jačanju svijesti o okolišu - održane su četiri radionice. Na radionici je distribuiran edukativni materijal (brošura “ OKOLIŠ“ i edukativni letci)

Fotografije sa radionica:

 • Edukativni materijal je distribuiran (brošura “ OKOLIŠ“i edukativni letci) učenicima (primarnoj ciljnoj skupini) po školama u četiri regije: Sarajevski, Tuzlanski i Srednjebosanski kanton i Zvornička regija u cilju jačanja svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju
 • Provođenje ankete na kraju projekta s ciljem utvrđivanja postignutih rezultata
 • Organizovanje promocije projekta u Sarajevu i Tuzli
 • Medijska promocija projekta, odnosno planiranih aktivnosti i postignutih rezultata

  Ostvareni rezultati projekta:
 • Značajno više sadržaja o okolišu i održivom razvoju uključeno je u nastavne procese i aktivnosti
 • Odgajatelji i nastavnici educirani o unapređenju obrazovanja o okolišu i jačanju ekološkesvijesti i posvećuju veću pažnju ovom obrazovanju
 • Aktivnije uključivanje odgajatelja i nastavnika u odgojno-obrazovne procese i aktivnosti o okolišu i održivom razvoju
 • Učenici aktivniji u obrazovnim procesima i aktivnostima
 • Nastavnici i učenici značajno više analiziraju i izučavaju probleme o okolišu iz vlastite sredine u nastavnim procesima i aktivnostima
 • Raznovrsnije i sadržajnije aktivnosti u vannastavnim procesima, nešto više učenika uključeno u ekološke sekcije
 • Učenici znatno više koriste druge izvore (medije) za proširivanje znanja o okolišu i održivom razvoju
 • Obrazovne aktivnosti značajnije utiču na razvoj ekološke svijesti i kulture
 • Bolja ekološka svijest i i kultura i pozitivniji odnos prema okolišu

 

Na bazi indikatora postignutih rezultata projekta (ankete), smatramo da je odgoj i obrazovanje o okolišu i održivom razvoju djece uzrasta 4-18 godina unaprijeđen u regijama BiH u kojima je projekt realizovan, ali treba nastaviti na daljem unapređenju i modernizovanju ovog obrazovanja s ciljem njegove adekvatnije zastupljenosti u obrazovnim planovima i programima, procesima, oblicima i aktivnostim, kao i s ciljem približavanja evropskim obrazovnom sistemu.


Realizovane aktivnosti projekta koje su doprinijele jačanju svijesti o okolišu:

• Izrada i distribucija edukativnog materijala
• Bojanka ”OBOJIMO PRIRODU” za djecu u vrtićima uzrasta 4-6 godina i učenike u osnovnim školama uzrasta 6-9 godine
• “Mali eko – priručnik” za odgajatelje u vrtićima i nastavnike razredne nastave
• Priručnik “OBRAZOVANJE O OKOLIŠU I ODRŽIVOM RAZVOJU“ za nastavnike u osmogodišnjim i srednjim školama
• Brošura “ OKOLI Š“ za učenike uzrasta 10-18 godina
• Edukativni letci za učenike, odgajatelje i nastavnike
• Organizovanje radionica za odgajatelje i nastavnike, te djecu u vrtićima i učenike u osnovnim i srednjim školama
• Medijska promocija projekta, odnosno realizacija planiranih aktivnosti i postignutih rezultata.

 

Projekat „Redukcija izvora nutrijanata na području općina Visoko i Kakanj“

Projekat finansiran od strane REC - a
Trajanje projekta: 7 mjeseci

Cilj projekta: Smanjiti opterećivanje nutrijentima rijeku Bosnu i njene pritoke na području općina Visoko i Kakanj, reduciranjem korištenja mineralnih đubriva i kontrolisanim korištenjem organskih đubriva, putem edukacije stanovništva.


Projekat „ Eko vodič“

Projekat finansiran od strane Evropske unije
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Učesnici – partneri:
1. Ekološka udruga Kantona Tuzla – „ Eko zeleni “, Tuzla
2. Ekološki pokret „ Drina “, Zvornik
3. Ekološki pokret BiH „ Eko Zenica “, Zenica


Cilj projekta:
Projekat je imao edukativni karakter i višestruko značenje za mrežu eko-organizacija razvijajući bolju saradnju izmedju nevladinih organizacija za zaštitu okoliša, promovirajući određene ekološke informacije koje će biti dostupne velikom broju korisnika širom BiH.


• Direktna ciljna grupa je 70.000 učenika osnovne i srednje škole, kao i studenata, a indirektna (uključujući i članove njihovih porodica) je 280.000
• Projekat je imao javne prezentacije u Sarajevu, Tuzli, Zvorniku, Zenici, Banja Luci i Mostaru.
• „ Eko vodič“ je štampan u tiražu od 70.000 primjeraka